MOSR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

www.mosr.sk
tlacove@mod.gov.sk

Humanitárna pomoc pre Afganistan


top
Na základni KAF (Kandahar Airfield) v Afganistane je čulý ruch. Denne vchádzajú a vychádzajú stovky vozidiel, ktoré vezú zásoby a najrozmanitejší tovar. Na základni s približne 20-tisíc vojakmi jazdí asi 8-tisíc automobilov. Kandahárska základňa – najväčšia základňa NATO na svete, pôsobí ako obrovské mravenisko. Mnohí z afganských vodičov kamiónov merajú cestu až z Pakistanu v náročných podmienkach, bez akejkoľvek zastávky a oddychu.
Náboženským a kultúrnym rozdielom sa v príprave pred vyslaním do Afganistanu venuje dostatok času. Reálna skúsenosť však predčí akékoľvek očakávanie. Neuveriteľná chudoba a jednoduchosť života Afgancov nás núti zamyslieť sa nad našimi životnými hodnotami. Aj preto pred najchladnejším mesiacom v roku, ktorým je v Afganistane bezpochyby február, sa kaplán slovenského kontingentu ISAF, poručík Mgr. Marek Brody, pustil do naplánovania a príprav na zrealizovanie odovzdávania humanitárnej pomoci. Materiálna pomoc pozostávala z 233 kompletov spacích vakov, 250 poľných fliaš, 250 kusov jedálneho trojdielneho riadu a 500 lekárničiek, ktoré boli určené pre miestne afganské obyvateľstvo.
Humanitárna pomoc bola rozdávaná od 22. do 31. januára na dvoch miestach. Prvým z nich bolo miesto na podrobnú kontrolu civilných vozidiel, ktoré vstupujú do priestoru základne KAF. Nákladné vozidlá Afgancov po podrobnej prehliadke vykonanej psom na vyhľadávanie výbušnín a taktiež psom na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok, sú potom prehľadané našimi príslušníkmi strážnej jednotky. Medzitým afganskí vodiči kamiónov absolvujú podrobnú osobnú prehliadku. Následne v zástupe ich privádza poverený vojak. Afganskí vodiči dostávajú pokyn, aby ešte nenastupovali do vozidiel. V ich tvárach je už vidno aj akúsi detskú radosť, keď sa k nim približuje s plnou náručou kaplán slovenského kontingentu, familiárne volaný ,,Padre“, aj za pomoci príslušníkov strážnej jednotky. Afganskí vodiči kamiónov sú plní radosti a vďaky za dary humanitárnej pomoci, ktoré si odnášajú. Po mnohých stretnutiach s našimi príslušníkmi Force protection, s ktorými  sa  stretávajú pri kontrolách na vstupe či výstupe zo základne, aj povedia ,,Ďakujem kamarát.“ 
Druhým vybraným miestom pre odovzdávanie humanitárnej pomoci bolo stanovište detailnej kontroly osôb. Tu sa odovzdávala počas niekoľkých dní humanitárna pomoc v poobedňajších hodinách, kedy bola určená afganským obyvateľom, ktorí odchádzali zo základne KAF-u. Aj tu po zorganizovaní zástupu sa dopredu posúvajú už radostne sa usmievajúci Afganci, ktorí z rúk ,,Padreho“ a aj za pomoci príslušníkov Force protection, dostávajú cennú nádielku.
Táto humanitárna pomoc pre Afgancov je predovšetkým významom veľmi veľká a prospešná nielen preto, že darované veci na tvárach Afgancov vyčarili obrovskú radosť, ale hlavne, že im prinesie pomoc a uľahčenie v ich neľahkom každodennom živote.
Darované veci pochádzali zo zásob, ktoré do Afganistanu distribuuje Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Ústredím ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR. Humanitárny materiál bol vyčlenený zo zásob Ministerstva vnútra SR. Lekárničky boli  zakúpené z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,  Ústredia ekumenickej pastoračnej služby a  Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku.
Podľa informácii organizátora humanitárnej pomoci Ing. Milana Gajdoša bola takto do miest pôsobenia OS SR v operácii ISAF úspešne realizovaná v poradí už šiesta humanitárna pomoc v celkovej hodnote za viac ako 460 tis. eur.
Nie každému národu, ktorý pôsobí v operácii ISAF Afganistan, sa podarilo dosiahnuť takú mieru dôvery. A práve svojím dobrým srdcom sú Slováci známi v celom priestore operácie. Hrdí na Slovensko, ktoré ich vyslalo do nebezpečnej operácie, schopní spolupracovať s koaličnými partnermi na tej najvyššej profesionálnej úrovni a v neposlednom rade získať si sympatie domácich obyvateľov, ktorí majú v sebe nedôveru vštepenú desaťročiami trvajúcich vojnových konfliktov. 


Autor: por. Mgr. Marek Brody, Foto: rtn. Mgr. Milan Trebišovský, slob. Jaroslav Straka - Dátum: 06.02.2014