Humanitárna pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny

Obrázok k článkuGaléria
1. Timoteovi 6,18: "Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými."

Usmernenie apoštola Pavla pre svojho učeníka Timotea je veľmi vzácnym povzbudením k službe a obetavosti aj pre nositeľov rovnošaty. Aj keď je Ústredie EPS v OS SR a OZ SR (Ústredie EPS) malou organizáciou, snaží sa podľa svojich možností konať dobro a pomáhať spôsobmi, na aké má možnosti. V prvom rade je to duchovná podpora pre príslušníkov rezortov obrany, vnútra a spravodlivosti. Ak je však možné, snaží sa pridať svoj vklad k projektom "veľkých" darcov, ktorí majú väčšie možnosti pre darovanie hmotných vecí pre ľudí v núdzi. Takúto možnosť mala naša organizácia v decembri tohto roku, keď Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, spolu s Ministerstvom vnútra SR darovali humanitárnu pomoc pre ľud Bosny a Hercegoviny prostredníctvom miestnej organizácie Červeného kríža Kantonu Sarajevo, pričom svoj vklad dalo aj Ústredie EPS. Obsahom pomoci boli spacie vaky, matrace, prikrývky, šatstvo, invalidné vozíky, plienky, hygienické balíčky, barly, toaletné stoličky a iné zdravotnícke pomôcky. Celkovo šlo o pomoc vo výške cca. 13000 €. Túto humanitárnu pomoc oficiálne odovzdal dňa 14.12.2017 v sídle miestnej organizácie Červeného kríža Kantonu Sarajevo mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Bosne a Hercegovine Martin Kačo. Prítomní boli vojaci nasadení do operácie EUFOR ALTHEA z LOTu NovoSarajevo, ako aj zástupca Ústredia EPS kpt. ThDr. Dávid Vargaeštok. Vojaci na ďalší deň vyložili túto pomoc v sklade Červeného kríža v Sarajeve. Treba aj na tomto mieste vyzdvihnúť ochotu a prístup vojakov z LOTu NovoSarajevo, ktorí vynaložili mnoho úsilia na to, aby celá pomoc mohla byť zrealizovaná. Vnímame ako potešujúce, že sa vo vojakoch doma i v zahraničí silne prejavuje ich odhodlanie slúžiť a brániť ľudí nielen pred nepriateľmi, ale aj nepriazňami života, chudobou či inými nešťastiami. Šatstvo, ktoré bolo súčasťou humanitárnej pomoci bolo darom vojakov z viacerých domácich útvarov a posádok.  Zástupcovia miestnej organizácie Červeného kríža s radosťou prijali túto pomoc a vyslovili poďakovanie Slovenskej republike a tým, ktorí túto pomoc poskytli a umožnili. Podľa ich slov táto pomoc prichádza v čase, keď rapídne ubúda darcov, ktorí doteraz podporovali službu Červeného kríža konanú pre všeobecné dobro. Aj keď darcov ubúda, núdznych a na pomoc odkázaných ľudí zostáva stále dosť. Aj Ústredie EPS vyjadruje radosť nad tým, že napomohla dobrej veci v zmysle slov Biblie uvedených vyššie a dúfa, že takýchto príležitostí bude v budúcnosti dosť.

Autor: Dávid Vargaeštok, Foto: ueps - Dátum: 20.12.2017
Hodnotenie:
Čítanosť: 62


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu