Vážení príslušníci Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky,

Obrázok k článku
obraciame sa na Vás, ako predstavitelia katolíckej a ekumenickej pastoračnej služby, v súvislosti s pripravovaným referendom o manželstve a rodine.
Radi by sme spolu s Vami podporili myšlienku udržania prirodzeného manželstva a rodiny.  Od zrodu ľudstva iný spôsob príchodu potomstva  na svet a zároveň zachovanie rodu tak, ako je zaužívaný doteraz, nie je. Históriou je to overené.
Čo vlastne ponúka prirodzená rodina? Predovšetkým ide o spolužitie manželov (muža a ženy), o výchovu detí v klasickej rodine s otcom a s mamou.  Je to podmienka pre zdravú ľudskú výchovu.
Hoci sa nám momentálne ponúka sloboda, ktorá je skôr vnímaná  ako svojvôľa, skutočná sloboda je spojená so zodpovednosťou a s láskou. Skutočná láska musí zohľadňovať pravdivé dobro manželov, ale aj ich potomstva a celej spoločnosti.
Naša snaha o udržanie prirodzeného vzťahu - lásky muža a ženy v podobe manželstva, nie je namierená proti nikomu, ale chceme chrániť a brániť hodnoty ľudstva, bez ktorých človek nemá budúcnosť.  Pre nás je najväčšou zárukou dôležitosti manželstva a rodiny Boží zákon. ,, Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju!“ 1M 1, 27-28
Chceli by sme Vás preto vyzvať a povzbudiť, aby ste sa zúčastnili 7.februára referenda a podporili myšlienku zachovania prirodzenej rodiny a manželstva, ako aj práva rodičov na výchovu svojich detí podľa svojho presvedčenia.


S úctou

Mons. František Rábek                                                   pplk. Marian Bodolló
         ordinár                                                           generálny duchovný OS a OZ SR
 

Autor: František Rábek, Marian Bodolló, - Dátum: 19.12.2014
Hodnotenie:
Čítanosť: 402


Skočiť na hlavné menu


Skočiť na hlavné menu